God start!

Gratulerer med ny jobb i staten!

Vi ønsker at du får en god start. Kunnskap om offentlig forvaltning er noe du vil få god nytte av i din nye jobb. Dette er en startpakke med grunnopplæring du trenger de første 6 månedene. Den inneholder blant annet gode e-læringskurs i grunnleggende forvaltningskunnskap og skjema til oppfølgingssamtaler med leder.

I tillegg til det du finner her, har den nye arbeidsplassen din opplæring som er spesifikk for virksomheten din.

Ta i bruk kunnskapen i nye arbeidsoppgaver. Lykke til!

Her er startpakken. Huk av aktivitetene etter hvert som du har gjennomført de.

0 av 8 gjennomført

    
    
    
    
    
    
    
    

Kurs

Starte i staten


1 time

E-læringskurset lar deg følge fire nyansatte som starter i ulike statlige virksomheter. Det gir deg innføring i grunnleggende forvaltningskompetanse og viser hva det innebærer å jobbe i staten, en forståelse av det statlige rammeverket og statsforvaltningens styring, organisering og hovedoppgaver.

E-læringskurset består av fire moduler à 15 minutter med kombinasjon av video og oppgaver.

Fadder


Leiaren skal leggje til rette for ein god introduksjon for deg. Leiaren kan delegere opplæringa til andre og skal sørgje for at du har ein fadder gjenom den fyrste tida.

Oppgåva til fadderen din er fyrst og fremst å sørgje for at du føler deg velkomen på den nye arbeidsplassen din. Fadderen skal hjelpe deg til rette både praktisk og sosialt og introdusere deg for ulike tilsette og nøkkelpersonar.

Det er viktig at du sjølv er aktiv og oppsøkjer og spør når du lurer på noko. Bruk fadder, kollegaer og leiaren godt, så kjem du raskare inn i arbeidet og miljøet.

Kurs - forvaltningsloven

Får Walter lov? E-læringskurs i forvaltningsloven


1 time

I e-læringskurset lærer du hovedprinsippene i forvaltningsloven for å sikre forsvarlig saksbehandling og borgernes rettssikkerhet.

Kurset består av 15 korte moduler og du styrer selv fremdriften. Hver modul rettes mot et spesifikt tema som berører forvaltningloven i praksis og inneholder en nøtt som blir besvart avslutningsvis.

Kurs

Innsyn - eit e-læringsmagasin om offentleglova


1 time

I e-læringsmagasinet får du innsikt i offentleglova, korleis praktisere meiroffentlegheit og handtera innsynskrav. Du får også oversikt over dei viktigaste unntaka frå openheit og grunngjeving for desse. Du veljer sjølv kva du vil fordype deg i. Gjennom korte animasjonar kalt «Kort og godt» får du god oversikt over temaet. I «Erfaringer» høyrer du tilsette i forvaltninga reflektere kring praksis. «Eksperten» drøfter temaet juridisk.

Kvart tema består av ei historie som inneheld film og oppgåver. Dei ulike historiene tek inntil 12 minutter.

Kurs

Snakk om utvikling – Medarbeidersamtalen i staten


1 time

Innen ett år fra du startet i ny jobb vil leder innkalle deg til en medarbeidersamtale. Du må forberede deg godt.

I e-læringskurset følger du noen hovedpersoner i en statlig virksomhet. Etter gjennomgang kan du forberede din egen medarbeidersamtale i e-læringen. Nyttige temaer som arbeidsoppgaver, kompetanse, karriereutvikling, mål og planer for enheten. Alt du skriver inn i programmet blir automatisk lagt i et eget notat som du kan skrive ut.

E-læringskurset består av fire moduler. Du velger den modulen ut i fra den rolle; medarbeider, leder, toppleder eller HR-personell.

Ta flere kurs?


Difi har fleire e-læringskurs som er nyttig for deg som jobbar i staten.

Du finner vårt kurstilbod på Difi sin læringsplattform.

Kursoversikt

Ti tips til nyansatte


1) Bygg nettverk

Ikke steng deg inne på kontoret. Vær aktiv i det sosiale miljøet på arbeidsplassen. Mange arbeidsplasser har bedriftsidrettslag eller andre sosiale aktiviteter som du kan delta på. Når du får et godt nettverk trives du bedre og lærer mer.

2) Spør om råd og hjelp

Som nyansatt er det veldig mye du skal lære. Ta kontakt med kolleger du anser som dyktige. Spør om råd og hjelp. Folk er ofte glade for å bli spurt.

3) Vær på tilbudssiden

Du kan ha mye å bidra med selv om du er nyansatt. La de som hjelper deg føle at de får noe tilbake. Tenk gjennom hva du kan tilby. Det trenger ikke alltid være noe faglig.

4) Vær ydmyk

Selv om du har lært mye etter mange år på skolebenken eller i arbeidslivet, er det fortsatt veldig mye du ikke kan. Sug til deg kunnskap både om arbeidsoppgaver, kunder, virksomheten etc.

5) Ha realistiske forventninger

Kanskje har du høyere forventninger til deg selv enn du foreløpig har kompetanse til å innfri. Kanskje har arbeidsgiver oversolgt jobben. Snakk med lederen din hvis du føler at det er urealistiske forventninger på den ene eller andre måten.

6) Ikke ta alt for god fisk

Kolleger har ulike erfaringer, personlighet og opplevelse av arbeidsplassen. Også negative og feilaktige metoder og verdier videreformidles til nyansatte.

7) Ta utfordringer

Grip gode muligheter når de kommer din vei. Kjenn dine begrensninger, men istedenfor å takke nei til en utfordring du har lyst på, bør du sikre deg at du får den støtten du trenger for å gjennomføre den med de ressursene (tid, kompetanse etc) du har.

8) Ta ansvar

Ledere merker seg hvem som tar ansvar, følger opp avtaler og leverer til riktig tid. Vis at du er til å stole på. Si ifra i god tid og på en skikkelig måte hvis du har tatt på deg noe du ikke klarer å gjennomføre i tide. Da finner man ofte en god løsning likevel.

9) Vær tålmodig

Det tar tid å komme skikkelig inn i arbeidsoppgavene og organisasjon. Ikke bli frustrert hvis du føler at det blir veldig mye å settes seg inn i på kort tid. Slik er det å være ny i en jobb.

10) Er dette jobben for deg?

Lurer du på om du har valgt feil jobb eller arbeidsgiver? Føler du mistrivsel, lav motivasjon eller at du mislykkes i jobben? Snakk med en erfaren venn, en kollega du stoler på eller en profesjonell veileder før du bestemmer deg for hva du skal gjøre.

Kilde: Karrieremagasinet Kaleidoskopet

To-månederssamtale


Etter de to første månedene skal du ha en to-månederssamtale med lederen din. Her finner du skjema for utfylling som du tar med deg til samtalen:

Last ned skjema for egenrefleksjon (.doc)

Til dette møtet kan det også være lurt å reflektere over følgende:

- Forstår du hvordan dine arbeidsoppgaver henger sammen med virksomhetens strategi, mål og visjon? Noter deg noen stikkord om hvordan du bidrar.

- Hvilke verdier har din virksomhet? Hvordan vil du bruke verdiene i ditt arbeid og i samarbeid med kollegaer? Noter deg noen stikkord.

Fem-månederssamtale


Nå bør du ha fått økt kompetanse i forvaltningskunnskap og om din nye arbeidsplass. Det er tid for fem-månederssamtale og her finner du skjema for utfylling som du tar med deg til samtalen:

Last ned skjema for egenrefleksjon (.doc)

Føler du at du mangler informasjon og annen kunnskap for å få gjort en god jobb? Hvem kan du snakke med? Noter deg navn, lag spørsmål og ta kontakt.

Kurs - FORVALTNINGSETIKK

Etikk for Walter. E-læringskurs i forvaltningsetikk


45 min.

Etikk for Walter er et e-læringskurs i forvaltningsetikk. Dette e-læringskurset hjelper deg å manøvrere i det etiske landskapet og til å sette de etiske retningslinjene på dagsorden. Som ansatt i det offentlige er vi avhengig av tillit og vi ønsker en saksbehandling som tåler dagens lys.

Kurset består av 8 moduler som tar 5 minutter hver. Den siste modulen er spesielt for deg som leder.

Send til din leder


Fyll ut feltene under, og klikk på send status.

Aktivitetsoversikt for ny ansatte


Temaer det er viktig å sette seg inn i:

 • Organisasjonens mål og strategi
 • Virksomhetsplan på avdelingsnivå
 • Lønns- og personalpolitikk
 • Arbeidstidsordninger
 • Fagforeninger
 • Interne kurs og opplæring

Typiske systemer det er viktig å sette seg inn i:

 • Intranettet
 • Saks- og arkivsystem
 • Timeregistreringssystem

Kontaktpersoner du kan snakke med:

 • Nærmeste leder
 • Fadder
 • HR-avdeling/personal
 • Fagforeninger/tillitsvalgt
 • Verneombud

Informasion om appen

I GOD START! har vi laga ein startpakke med e-læringskurs, kvardagstips og refleksjonar for deg som er nytilsett i staten.

Ved fyrste gongs pålogging til kursa blir du beden om å registrere ein del data om deg sjølv. Dette er fordi Difi rapporterer til departementet om brukarar og tilfredsheit med opplæringstiltaka. Hugs å endre e-postadressa di frå privat til offentleg på «Min profil» når du har fått e-postadresse frå arbeidsstaden.

Utviklar er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Difi er statens sentrale opplæringssenter.

Informasjonskapsler